GRUNDLAG

Drive en bæredygtig produktionsvirksomhed der skaber vækst for virksomhedens interessegrupper og bygger på et fundament af seriøsitet, troværdighed, partnerskab, tillid og dynamik.

“Overskud med omtanke”

NAVN

Produkter sælges og købes i under navnet “Glyngøre Shellfish” og uden for DK også under navnet “Danish Shellfish®” som på dansk betyder “Dansk skaldyr”

Derfor er vores hjemmeside:
www.danishshellfish.com endvidere: www.østersbar.dk, www.frafjordtilbord.dk og www.limfjordsøsters.dk, www.oysterbar.dk

Vores varemærke og brand er:
Limfjordsøsters®
Kun det bedste er godt nok

VISIONER

Vi vil være kundens oplagte samarbejdspartner indenfor det område vi arbejder, samt at sælge Limfjordsprodukter på Glyngøre Havn og være med til at gøre Glyngøre Havn til en arbejdsplads og en fiskerihavn med miljø og liv – “fiskeri og turisme”

De unikke vare sælges også på netbutikken www.frafjordtilbord.dk “direkte leveret til din private dør.

Endvidere sælger vi året rundt til Verdens bedste restauranter og til Danmarks Østersbar – Danish ‘Oyster Bar’

MANIFEST
§ 1 Limfjordens “Østers” og skaldyr er vores primære råvarer fra “den vilde natur” og de øvrige råvarer som sammensættes med skaldyrene kan være fra hele Verden, så smagsoplevelsen opnås.
§ 2 Sanseoplevelsen, smag, indtryk og historien er det vigtigste. En autentisk nærværende oplevelse. Oplevels- en skal være enkel og ren, helst serveret i østersskallen.
§ 3 Bæredygtige råvarer- naturens råvarer.
§ 4 Drikkevarerne skal passe til råvarerne “det lækreste af det lækre”: Umami er en grundsmag ligesom surt, salt, sødt og bittert. ’det lækreste til det lækre’
§ 5 Østersmoderen af Bjørn Nørgaard hænger i østers- baren og udtrykker hvad du ser! Østers, natur, kærlighed, frodighed og forplantning, sanseoplevelser, livet. Østers- baren skal være minimalistisk og enkel.

 

BAGGRUND

Firmaet Glyngøre Shellfish er stiftet og ejet af Svend Søe Bonde – (Direktør, Fiskeskipper og Indehaver)

I forbindelse med H.M. Dronningens fødselsdag den 16. april 2021 udnævnte H.M. Dronningen Glyngøre Shellfish til Kongelig Hofleverandør.

Optaget i “den Blaa Bog” 2015,

ref: www.blaabog.dk

Med en baggrund som erhvervsfisker, faglært maskinarbejder, teoretisk uddannelse som maskinkonstruktør, erhvervsdykker, dykkerinstruktør og som 5. generationsfisker.

Formand for Sillerslev Fiskeriforening, Bestyrelsesmedlem i Centralforeningen for Limfjorden, Bestyrelsesmedlem i Foreningen Muslingeerhvervet, Bestyrelsesmedlem i Limfjordspuljen, Bestyrelsesformand i Glyngøre Havns Kranlaug, Næstformand i bestyrelsen i Bonde Maskiner A/S

“Det Gamle Ishus” på Glyngøre Havn lejes ud til isbutik. Se historien: https://www.trolderuterne.dk/userfiles/_Pdffile/Ishus%20-%20pdf.pdf

Aktier som mange andre i ejendomsselskabet Limfjordens Hus A/S, som forpagtes ud, vi er lokal stolte af: www.Limfjordenshus.dk

I Skaldyrsrederiet drives selve fiskeriet og Svend Bonde ApS ejer bygninger og grundlaget anno 1997.

Medejer af Bonde Maskiner A/S www.bondemaskiner.dk

 

Lidt mere om MSC.

MSCs fiskeristandard bygger på tre grundprincipper som alle fiskerier skal leve op til:

  1. Bæredygtige fiskebestande – Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på  et niveau der sikrer at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund
  2. Minimering af miljøpåvirkninger– Hvad er påvirkningerne? Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sunde.
  3. Effektiv fiskeriforvaltning – Er fiskeriet velforvaltet? MSC certificerede fiskerier skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

 

 

Glyngøre Shellfish
Kassehusvej 5, Glyngøre
7870 Roslev – Denmark