Stillehavsøsters(str.3-4A)fra Limfjorden 12 stk. “ikke den runde-flade”.

Original price was: kr. 384,00.Current price is: kr. 360,00.

Gigas Limfjordsøsters er en helt særlig delikatesse og er fra Limfjorden fanget på 5-7 meters vanddybde, hvor denne invasive østers lever sammen med den oprindelige europæiske østers “Limfjordsøsters”

Normal gror “gigas” østers typen sammen i rev på lavere vand 0-2 meter, så de ikke er til at skille ad og er ikke helt så faste i kødet.

Men på dybere vand lever “gigas” østersen mere enkeltvis og er særlige kødfulde.

Når vi fisker disse invasive “gigas” østers er vi med til at sikre de oprindelige østers og muslingebestande. Da “gigas” østersen fortrænger de øvrige bestande, eftersom den gyder meget mere – gror hurtige og på lavere vand gror sammen i store rev.

lidt mere Historie:

Franskmændene begyndte at opdrætte Stillehavsøsters primær i 1970’erne
Skibe, vand og havstrømme har b.la ført den Nord på videre op langs de europæiske kyster Holland, Tyskland, Danmark – først Vadehavet år 1996 og lidt senere ind i Limfjorden.
Den største biomasse / bestand af Stillehavsøstersen har vi på 6-7 meter vand i Løgstør Bredning, lige midt i Limfjorden. Samme sted har vi også den største bestand af den Europæiske østers(ostrea edulis)
Stillehavsøstersen er invasiv og truer den oprindelig fauna, de oprindelig europæiske østers, blåmuslinger mv.
Stillehavsøstersen danner rev på lavere vand og er her yngelbasse og sender yngel videre langs kysten, men også ud på dybere vand.
Giver god mening! At fiske dem.
Så jeg opfisker disse østers både på lavt vand og på dybere vand, hvor de lever sammen med de oprindelige europæiske østers.
Ved at opfiske dem bevare vi som nævnt den oprindelige fauna.
Nyt er heldigvis at Stillehavsøstersbestanden(DTU bestandsvudering) er halveret fra 2019 til 2021 i Limfjorden, så naturen har nok fundet en balance – sammen med os
Terroir – den vilde natur!
Stillehavsøsters bliver særlig gode i Limfjorden, som de oprindelige østers.
Limfjorden har en stor vandgennemstrømning, det rette føde, saltindhold, bundforhold og temp. der er ideelt for østersen